Nie masz jeszcze konta? Utwórz nowe

Zarządzanie kontem

Jak udowodnić legalność używanego oprogramowania?

  • Legalność

12. 1. 2023

Aspekty prawne używanego oprogramowania są ważnym tematem zarówno dla naszych klientów, jak i również dla każdego, kto dopiero rozważa zakup. Zanim zajmiemy się tym, co nasza firma dostarcza jako dowód legalności, przyjrzyjmy się najpierw krótko temu, co jest wymagane przez prawo.

Na podstawie europejskich aktów prawnych i orzeczeń sądowych, (m.in. dyrektywy 2009/24/WE, czy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-128/11), ukształtowały się cztery warunki prawne dla legalnego przeniesienia własności oprogramowania. Spełnienie tych warunków jest udowadniane przez załączoną dokumentację, która zawiera wszystkie niezbędne informacje i służy jako dowód (na przykład podczas audytu oprogramowania), że produkty softwarowe rzeczywiście należą do Ciebie. Jeśli nie udałoby Ci się udowodnić swojego prawa własności, Twoja firma byłaby w znacznym stopniu narażona na ryzyko otrzymania wysokiej grzywny.

Jakie są cztery warunki prawne przeniesienia prawa własności do oprogramowania i jaka dokumentacja jest do tego potrzebna?

Wymagane warunki zgodne z prawem UE
  1. Kraj pierwszego wydania i zakupu oprogramowania znajduje się na terenie UE/EOG lub Szwajcarii.
  2. Produkt został w całości opłacony na rzecz właściciela praw autorskich.
  3. Produkt jest wieczysty, bez ograniczeń czasowych w użytkowaniu (nie jest to subskrypcja).
  4. Produkt nie jest już użytkowany przez żadnego poprzedniego właściciela.
Dokumentacja

Każdy sprzedawca używanego oprogramowania jest prawnie zobowiązany do udzielenia informacji potwierdzającej spełnienie powyższych warunków. Informacje te zawarte są w dokumentacji towarzyszącej, którą zawsze należy otrzymać przy zakupie, aby mieć dowód na to, że jest się prawowitym właścicielem zakupionych licencji. Nie ma oficjalnego szablonu wyglądu dokumentacji, jednak jej treść musi zawierać:

  • Pochodzenie oprogramowania (pierwszy kraj użytkowania)
  • Numer umowy licencyjnej
  • Nazwa produktu i typ umowy licencyjnej
  • Oświadczenie pierwszego właściciela zawierające:

- Oświadczenie dotyczące odinstalowania oprogramowania

- Potwierdzenie, że oprogramowanie jest wieczyste i zostało w pełni opłacone

- Potwierdzenie, że oprogramowanie zostało po raz pierwszy zakupione i oddane do użytku w UE, EOG lub w Szwajcarii

PAMIĘTAJ: Istnieje wiele stron oraz sklepów internetowych, a czasami są to również pojedyncze osoby, które sprzedają nawet najnowsze wersje oprogramowania w bardzo niskich cenach. Haczyk polega na tym, że wiele z nich sprzedaje tylko klucze produktów, a nie same produkty, więc ich klient nie nabywa przy tym żadnych uprawnień do oprogramowania. To tak jakby kupić i zostać właścicielem wyłącznie klucza do mieszkania zamiast całego domu. Klucz do oprogramowania i faktura wystawiona przez sprzedawcę nie gwarantują legalności, ani prawa własności do oprogramowania, którego dotyczą. Nie daj się zwieść temu, że klucz umożliwia aktywację oprogramowania – aktywowany produkt nie oznacza jeszcze, że jesteś jego właścicielem i masz prawo do korzystania z niego. Prawo to zostaje potwierdzone poprzez odpowiednią dokumentację prawną dla zakupionej licencji na oprogramowanie.

Jakie dokumenty otrzymują nasi klienci?

Forscope zapewnia kompletną, gotową do audytu dokumentację prawną. Należy jednak pamiętać o dwóch ważnych rzeczach:

1. Dokumentacja prawna Forscope jest dostarczana tylko dla produktów wieczystych Microsoft
Powód jest prosty – produkty softwarowe innych producentów przekazywane są bezpośrednio przez samego producenta (Autodesk), lub wysyłany jest dokument potwierdzający przekazanie oprogramowania (Adobe).

2. Istnieją różne wersje dokumentacji prawnej, którą udostępniamy
Używane oprogramowanie może pochodzić z wielu źródeł, dlatego liczba dokumentów, jak również ilość informacji, które jesteśmy w stanie udostępnić, może się różnić. Jest to spowodowane tym, że niektóre (lub nawet wszystkie) z nich mogą być chronione umową NDA (Non-disclosure agreement, umowa o zachowaniu poufności), lub RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i mogą być udostępnione tylko na żądanie audytorów.

Poniżej przedstawiamy przykłady dokumentacji prawnej, którą możesz od nas otrzymać:

Dokumentacja bez informacji handlowych

Kliknij, aby pobrać

Dokumentacja zawierająca informacje handlowe

Kliknij, aby pobrać

Wzór dokumentacji prawnej, którą otrzymasz po zakupie, znajdziesz również w szczegółach danego produktu:

Masz pytania dotyczące dostarczanej przez nas dokumentacji? Nie wahaj się skontaktować z nami.


Zapisz ten artykuł jako plik PDF

Twój zakup został dodany do koszyka