Nie masz jeszcze konta? Utwórz nowe

Zarządzanie kontem

FAQ

Czy używane oprogramowanie jest legalne?

Tak! Klient, który kupił oprogramowanie wieczyste na rynku UE/EOG, może (zgodnie z prawem unijnym) przenieść prawa własności zakupionej kopii oprogramowania na kogoś innego. Takie działanie nie wymaga żadnej akceptacji ani upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich do oprogramowania (np. firmy Microsoft), ponieważ ich prawa do dystrybucji zostały wyczerpane przy pierwszej sprzedaży. Mówiąc prościej, działa to podobnie jak przy zakupie książki – po jej przeczytaniu można ją swobodnie sprzedać komuś innemu. Oryginalny sprzedawca nie ma prawa wpływać na to, co w przyszłości stanie się z raz już sprzedanym egzemplarzem książki. W przypadku oprogramowania jest tak samo – po odinstalowaniu z urządzenia pierwotnego właściciela, może ono zostać sprzedane komuś innemu.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz artykuł Podstawy prawne dla używanego oprogramowania.

Jak udowodnić legalność używanego oprogramowania?

Prawo własności oraz legalność używanego oprogramowania potwierdza odpowiednia dokumentacja, którą klient powinien zawsze otrzymać przy zakupie. Dokumenty te zawierają informacje (takie jak pochodzenie oprogramowania, numer umowy licencyjnej, oświadczenie o odinstalowaniu od poprzedniego właściciela (właścicieli) itp.), które dowodzą, że wszystkie prawnie ustanowione wymagania dotyczące przeniesienia własności oprogramowania zostały spełnione. Nasza firma zawsze dostarcza wszystkie niezbędne dokumenty, dzięki czemu możesz mieć pewność, że każdy zakup jest pozbawiony ryzyka.

Udało mi się znaleźć to samo oprogramowanie za znacznie niższą cenę. Jaka jest różnica?

Istnieje wielu sprzedawców używanego oprogramowania, którzy oferują nawet najnowsze wersje produktów firmy Microsoft po bardzo niskich cenach. Haczyk polega na tym, że sprzedają tylko klucze do produktów, a nie sam produkt – to tak jakby kupić klucz do domu zamiast samego domu. W przypadku zakupu wspomnianych kluczy produktu za 10 euro, firma zostałaby narażona na ryzyko ogromnych kar (na przykład podczas audytu), ponieważ klucz produktu i faktura wystawiona przez sprzedawcę nie gwarantują ich legalności, ani własności oprogramowania, do którego się odnoszą!

W Forscope sprzedajemy wyłącznie produkty pochodzące z wiarygodnych źródeł i posiadające kompletną, gotową do audytu dokumentację własnościową.

Co w przypadku gdy producent oprogramowania zabrania transferu licencji?

Na terenie UE producenci nie mogą już stosować polityki "zakazu transferów". Dawniej tego typu zapisy były umieszczane w regulaminach, ale od czasu decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-128/11 w 2012 roku twórcy oprogramowania nie mogą już blokować dalszej sprzedaży swoich raz sprzedanych produktów.

Oto kilka istotnych fragmentów orzeczenia TSUE obejmujących ten temat:

„Autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych 'używanych' licencji [...]” 
„Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.” 
„Nawet jeśli ta umowa licencyjna zakazuje dalszego zbywania, podmiot prawa autorskiego nie może już sprzeciwić się odsprzedaży tej kopii.”

W oparciu o wspomniane wyżej orzeczenie TSUE producenci dostosowali swoje warunki użytkowania do jego treści. Oto przykład z Postanowień licencyjnych dla produktu Microsoft Windows Server 2022:

„Żadne postanowienia niniejszej umowy nie zabraniają przenoszenia oprogramowania w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, jeżeli wygasną prawa do dystrybucji.”

Czy oferowane produkty przejdą audyt oprogramowania z wynikiem pozytywnym?

Tak, oczywiście. Jeśli w Twojej firmie lub organizacji dojdzie do audytu, jesteś zobowiązany do udowodnienia, że nabyłeś oprogramowanie zgodnie z prawem – pokazując dokumentację, którą otrzymałeś przy zakupie. Ponieważ nasza firma zapewnia kompletną dokumentację własnościową, jak również pomoc w trakcie ewentualnego audytu, nie ma powodu, aby wystąpiły jakiekolwiek problemy podczas audytu zakupionych od nas produktów. Nasza firma dostarczyła ponad 700 000 licencji na oprogramowanie i nigdy nie wystąpił ani jeden przypadek negatywnego wyniku audytu produktów, które dostarczamy.

Jakie oprogramowanie oferujecie?

Zapewniamy szeroki wybór używanych produktów wieczystych Microsoft, ale także innych popularnych programów, takich jak produkty Autodesk (licencje dożywotnie). Sprzedawane przez nas produkty firmy Microsoft pochodzą z kanału licencjonowania zbiorowego (komercyjnego Volume), są więc najlepiej dostosowane do potrzeb firm i organizacji. Możesz również zapytać o oprogramowanie, którego nie ma w naszej aktualnej ofercie, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zdobyć.

Dlaczego licencjonowanie zbiorowe (Volume) jest najlepszym wyborem dla mojej firmy?

Produkty zbiorowe (Volume) zapewniają szybkie i łatwe licencjonowanie dla dowolnej liczby urządzeń lub użytkowników. Ich główne zalety to możliwość aktywacji produktów na wszystkich urządzeniach jednocześnie za pomocą zaledwie 1 klucza (MAK), bardzo łatwe przenoszenie na nowe urządzenia lub użytkowników oraz kompatybilność ze środowiskiem serwerowym i usługami RDS. Możliwość scentralizowanego zarządzania pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu działom IT, a dodatkowo, do oprogramowania dołączona jest obszerna dokumentacja, której często brakuje produktom z innych kanałów dystrybucji. Oprócz tego, cena jest porównywalna z produktami ze sprzedaży detalicznej / OEM!

Dlaczego dostarczono mi tylko jeden klucz, skoro kupiłem wiele sztuk tego samego produktu?

Ponieważ oprogramowanie pochodzące z kanału licencjonowania zbiorowego Microsoft (Volume) nie musi być aktywowane oddzielnie za pomocą indywidualnych kluczy produktów. Jeden klucz wielokrotnej aktywacji (MAK) służy do jednoczesnej aktywacji wszystkich zakupionych produktów. Liczba możliwych aktywacji jest wielokrotnie większa niż liczba zakupionych produktów na wypadek, gdyby zaszła np. potrzeba wymiany sprzętu. Zgodnie z warunkami korzystania z licencji, użytkownik musi dbać o to, by oprogramowanie nie było wykorzystywane na większej liczbie urządzeń niż liczba zakupionych produktów.

Czy mogą wystąpić jakieś problemy techniczne z używanym oprogramowaniem?

Jeśli oprogramowanie jest zainstalowane, aktywowane i używane zgodnie z jego specyfiką, nie ma powodu, dla którego miałoby nagle przestać działać (np. zostać zdezaktywowane) bez przyczyny. Nie ma różnicy między nowym a używanym oprogramowaniem pod względem funkcjonalności – to wciąż ten sam produkt z tym samym plikiem źródłowym używanym do instalacji.

Funkcjonalność techniczna i działanie oprogramowania jest w dużej mierze uzależnione od zmian po stronie producenta (wydane aktualizacje i poprawki), ale jeśli chodzi o status aktywacji produktu, nie ma powodu, aby występowały jakiekolwiek problemy. W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy z aktywacją produktów, które zostały zakupione w naszym sklepie, zawsze możemy zapewnić wszelką niezbędną pomoc i wsparcie.

Czy używane oprogramowanie otrzymuje aktualizacje (łatki bezpieczeństwa, poprawki) od producenta oprogramowania?

Tak, otrzymuje. Używane oprogramowanie otrzymuje wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, poprawki i łatki bezpieczeństwa wydane przez producenta, zgodnie z polityką cyklu życia dla każdego konkretnego produktu. Produkty te posiadają takie same funkcje i standardowe wsparcie techniczne, jakie zapewnia firma Microsoft lub inny producent oprogramowania. Aktualizacje dostępne dla używanego oprogramowania zakupionego u nas są takie same jak dla nowego oprogramowania sprzedawanego bezpośrednio przez producenta oprogramowania.

Skąd mam wiedzieć, że zakupione oprogramowanie nie jest używane przez żadnego z poprzednich właścicieli?

Jest to zapewnione poprzez prawnie wiążący dokument, w którym pierwszy właściciel (jak również każdy kolejny właściciel) oświadcza, że oprogramowanie nie jest już używane przez niego ani przez żadną inną osobę, zostało odinstalowane i stało się dla niego nieużywalne w przyszłości. Dokument ten musi być dołączony do każdego zakupionego używanego oprogramowania, ponieważ jest on wymagany jako potwierdzenie spełnienia jednego z 4 głównych warunków legalnego przeniesienia własności oprogramowania. Dostarczamy go wraz z pozostałą wymaganą dokumentacją przy zakupie.

Czy instytucje publiczne mogą kupować używane oprogramowanie, np. w drodze przetargu?

Tak, oczywiście, że mogą. Nie ma żadnego uzasadnionego powodu, dla którego instytucje publiczne nie mogłyby kupować używanego oprogramowania (w drodze przetargu lub każdej innej). W rzeczywistości używane oprogramowanie może być świetnym sposobem na obniżenie kosztów, dzięki czemu środki publiczne mogą być wydawane w najbardziej opłacalny sposób. Co więcej, sprzedawcy używanego oprogramowania powinni być zawsze dopuszczeni do udziału w zamówieniach publicznych na oprogramowanie. Ustalanie dyskryminujących warunków, które wykluczają ich z postępowania, jest sprzeczne z podstawowymi zasadami otwartej konkurencji i równego traktowania (co naraża całe zamówienie publiczne i plany zakupowe na opóźnienie, ponieważ nieuczciwe wymagania mogą zostać łatwo zaskarżone do KIO).

Skąd kupujecie oprogramowanie?

Nasze produkty pochodzą albo bezpośrednio od firm, które mają większą ilość zbędnego oprogramowania, chciałyby sprzedać lub wymienić swoje zasoby oprogramowania, albo od naszych stabilnych i sprawdzonych dostawców z kilku krajów europejskich. Za każdym razem, gdy kupujemy używane oprogramowanie, odbywa się bardzo dokładny proces weryfikacji legalności i pochodzenia produktów. Sprawdzamy również czy dołączona jest cała niezbędna dokumentacja, abyśmy mogli ją dostarczyć naszym klientom przy zakupie.

Jak wygląda proces skupu oprogramowania?

Każda transakcja kupna zaczyna się od wysłania przez zainteresowaną firmę lub organizację listy oprogramowania, które chcą nam sprzedać. Po akceptacji przez naszego managera ds. zakupów, otrzymują od nas ofertę. Jednocześnie prosimy ich o udzielenie nam dodatkowych informacji na temat oprogramowania i dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających ich prawa własności. Dokumenty te muszą być zawsze dołączone przy zakupie, aby transakcja była w pełni legalna. W razie potrzeby pomagamy firmom na każdym etapie przeniesienia własności, tak aby przebiegało ono jak najsprawniej. Po zebraniu wszystkich dokumentów i podpisaniu umowy, firma wystawia fakturę i dostarcza nam produkty.

Jakie dokumenty są potrzebne podczas audytu oprogramowania?

W przypadku audytu oprogramowania należy być w stanie przedstawić wystarczające dowody na to, że zakupione używane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania prawne oraz, że Twoja organizacja jest ich prawowitym właścicielem.

Prawo własności do używanego oprogramowania jest udokumentowane przez:

 1. Oświadczenie pierwszego nabywcy zawierające:
  • Potwierdzenie odinstalowania oprogramowania.
  • Identyfikację pierwszego nabywcy (zalecane) oraz numer umowy pomiędzy nim a producentem oprogramowania (informacja obowiązkowa).
  • Potwierdzenie, że oprogramowanie zostało po raz pierwszy sprzedane i jest przedmiotem obrotu na rynku UE / EOG.
  • Oświadczenie pierwszego nabywcy, że oprogramowanie zostało w pełni opłacone.
  • Potwierdzenie, że jest to licencja wieczysta.
 2. Lista całego łańcucha właścicieli (jeśli dotyczy), z oświadczeniem wszystkich właścicieli, że odinstalowali oprogramowanie.
 3. Faktura (dokument podatkowy) pomiędzy sprzedającym (np. Forscope) a kupującym (Twoją organizacją).

Twój zakup został dodany do koszyka