Nie masz jeszcze konta? Utwórz nowe

Zarządzanie kontem

Gwarancja legalnego oprogramowania

Jaką gwarancję legalności zapewniamy?

Z każdą nabytą licencją Klient otrzymuje dokument prawny, który zobowiązuje nas do zapewnienia dożywotniej gwarancji prawnej źródła pochodzenia i legalności oprogramowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za sprzedane licencje. Nasza firma współpracuje tylko z pewnymi i sprawdzonymi dostawcami oraz innymi organizacjami we wspólnym celu, jakim jest wykrywanie nielegalnych sprzedawców licencji i zgłaszanie ich do odpowiednich służb prawnych.

Oprogramowanie nowe i z odsprzedaży

Oferujemy oprogramowanie z rynku wtórnego oraz nowe licencje. Główną różnicą między nimi jest to, że produkty z rynku wtórnego (czasami określane jako „używane” lub „z odsprzedaży”) mogą być sprzedawane po znacznie niższych cenach w porównaniu z ich pierwotnym kosztem. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu z odsprzedaży.

Czym jest oprogramowanie z odsprzedaży i jak działa?

Oprogramowanie z odsprzedaży oznacza licencje, które nie są już potrzebne ich pierwszym właścicielom. Są nimi zazwyczaj firmy, które planują zakupić nowszą wersję programu lub przejść na całkowicie inne oprogramowanie. Oznacza to, że ich „używane” licencje stają się niepotrzebne. Odkupujemy te licencje, a następnie oferujemy je w naszym sklepie internetowym innym klientom. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że możesz zaoszczędzić około połowę ceny (a czasem nawet więcej) w porównaniu z ceną oryginalną, a jednocześnie uzyskać dokładnie ten sam produkt, co pierwszy użytkownik!

Nasze spojrzenie na odsprzedaż używanych licencji

Z naszego punktu widzenia, odsprzedaż używanych licencji umożliwia ludziom kupno oprogramowania z legalnego źródła, za to w bardzo przystępnej cenie. Co więcej, licencje, które nie są już wykorzystywane przez pierwotnych nabywców, wciąż mogą spełniać swoją funkcję i służyć komuś innemu.  Cały proces funkcjonuje podobnie jak chociażby przy zwykłym kupnie używanej książki. Kupujesz książkę, czytasz ją, a później możesz sprzedać komuś innemu. Pierwotny sprzedawca nie ma prawa ingerować w kolejne sprzedaże w przyszłości. Z oprogramowaniem komputerowym jest dokładnie tak samo - kiedy już zostanie odinstalowane z komputera pierwotnego właściciela, może zostać sprzedana kolejnej osobie.

Co mówią media na temat używanego oprogramowania?

“Znaczy to tylko tyle, że zgodnie z prawem UE, firmy zajmujące się sprzedażą oprogramowań komputerowych nie mają prawa powstrzymać użytkowników od sprzedaży ich cyfrowych plików do pobrania innym osobom; faktycznie bowiem, prawa dystrybutora oprogramowań komputerowych do kontroli dystrybucji są wyczerpane z momentem pierwszej sprzedaży

Dlatego, jeśli pobierzesz plik z oprogramowaniem, możesz go efektywnie odsprzedać - jeśli tylko usuniesz kopię ze swojego sprzętu.”

Przeczytaj cały artykuł tutaj

“Najwyższy są w Europie orzekł, że handel ‘używanymi’ licencjami na oprogramowania komputerowe jest legalny i autor takiego oprogramowania nie może sprzeciwić się jego odsprzedaży. To orzeczenie stanowi precedensową decyzję regulującą handel używanymi licencjami software na terenie Unii Europejskiej."

Przeczytaj cały artykuł tutaj

Sąd UE: Sprzedaż używanych oprogramowań komputerowych jest zwyczajnie w porządku.”

“Trybunał Sprawiedliwości UE mówi, że decyzja ma zastosowanie do kopii oprogramowań komputerowych dystrybuowanych zarówno w formie fizycznego nośnika danych, jak i pobranych z internetu. Trybunał stwierdził również, że kiedy firma sprzeda po raz pierwszy “kopię programu komputerowego”, wyczerpuje to jej "wyłączne prawo do dystrybucji’. Otworzył tym samym drogę dla innych firm do sprzedaży używanych licencji”

Przeczytaj cały artykuł tutaj

Co mówi prawo na temat odsprzedaży używanych licencji?

Jeden z najważniejszych wyroków dotyczących sprzedaży używanych licencji został wydany w 2012 roku przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE).

Wyrok TSUE w sprawie C-128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp. stanowi, że “Autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży jego ‘używanych’ licencji pozwalających na korzystanie z jego programów pobranych z internetu. Wyłączne prawo do dystrybucji kopią programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane w momencie jej pierwszej sprzedaży.

Oznacza to, że sprzedaż ‘używanych’ i odzyskanych licencji na oprogramowania komputerowe jest legalna. Wyrok ten stworzył bezpieczne ramy prawne dla całej Unii Europejskiej wspierające uczciwą i zdrową konkurencję na europejskim rynku.

Wyrok ten mówi również o tym, że:

  • Nielimitowane licencje na oprogramowania komputerowe mogą w wolny sposób stanowić przedmiot handlu. Jeśli zamówisz niezależną licencję, możesz ją także sprzedać na tych samych warunkach.
  • Prawa do dystrybucji producenta licencji wyczerpują się w momencie pierwszej jej sprzedaży. Konsumenci, którzy kupili program komputerowy na wolnym rynku są uprawnieni do korzystania z niego.
  • Nawet jeśli odsprzedaż licencji jest niemożliwa zgodnie z umową licencyjną, producent nie może oponować sprzedaży jej kopii. Umowa licencyjna podlega również uregulowaniom europejskiego prawa i postanowienia, które stoją w konflikcie z prawem UE są nieważne (dotyczy to głównie licencji ‘OEM’).
  • Nie ma żadnej różnicy w sposobach dystrybucji. Oprogramowania komputerowe mogą być dystrybuowane na nośnikach CD/DVD (licencje fizyczne) lub online (licencje elektroniczne).  Posiadacz praw nie może żądać odpowiedniego wynagrodzenia za dalszą odsprzedaż licencji na oprogramowanie, ponieważ odpowiednie wynagrodzenie uzyskano podczas pierwszej sprzedaży.

Przeczytaj całe orzeczenie prasowe TSUE

Historia prawna używanych licencji

Poniższa tabela prezentuje najważniejsze orzeczenia sądowe i dyrektywy UE, które wpływały na sytuację rynkową używanych licencji.

 

2000
“Orzeczenie Federalnego Sądu Sprawiedliwości w Niemczech zezwoliło na sprzedaż wersji OEM i DSP bez urządzenia, na którym zostały wcześniej zarejestrowane”Decyzja Federalnego Sądu Sprawiedliwości z 6 lipca 2000, file no. I ZR 244/97

2001
“Pierwsza sprzedaż na terenie Wspólnoty oryginalnej pracy lub jej kopii przez jej pierwotnego właściciela lub za jego zgodą wyczerpuje jego prawo do kontroli jej odsprzedaży na terenie Wspólnoty.”Ekstrakt z dyrektywy unijnej 2001/29/EC

2006
Sąd Regionalny w Hamburgu potwierdził zgodność z prawem handlu używanymi licencjami Microsoft. Dotyczy to również odsprzedaży pojedynczych licencji z umów licencyjnych zbiorowych.

2009
".drugi nabywca licencji, jak również każdy kolejny nabywca będzie mógł opierać się na wyczerpaniu prawa do dystrybucji i w związku z tym należy uznać ich za legalnych nabywców kopii programu komputerowego i korzystających z prawa do zwielokrotniania przewidzianego w tym przepisie." Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/EC

2011

Sąd kantonalny w Zugu w Szwajcarii zdecydował. Że "Adobe nie może zakazać odsprzedaży kopii programu w ramach prawa autorskiego po pierwszej jego sprzedaży".
Ta precedensowa decyzja jest uważana za wielkie zwycięstwo na rzecz wolnego handlu międzynarodowego oprogramowaniami komputerowymi.


2012
“Autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży jego ‘używanych’ licencji pozwalających na korzystanie z jego programów pobranych z internetu.” Decyzja TSUE w sprawie C-128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.

2016

“Początkowy nabywca kopii programu komputerowego, któremu towarzyszy nieograniczona licencja użytkownika, może odsprzedać tę kopię i swoją licencję i przenieść ją na nowego nabywcę.” Decyzja TSUE w sprawie Case C-166/15 Aleksandrs Ranks i Jurijs Vasievics


Twój zakup został dodany do koszyka

    Darmowa wysyłka & 30 dni na zwrot