Nie masz jeszcze konta? Utwórz nowe

Zarządzanie kontem

Licencjonowanie zbiorowe Microsoft: Klucze produktu (FAQ)

  • Microsoft
  • Porównanie produktów

9. 12. 2021

Licencjonowanie zbiorowe firmy Microsoft (oparte na programach OLP, EA itp.) umożliwia aktywowanie produktów na dwa sposoby – za pomocą kluczy MAK lub usługi KMS.

Co to jest klucz MAK i jak działa?

MAK (klucz wielokrotnej aktywacji, ang. multiple activation key) to pojedynczy klucz aktywacyjny przeznaczony dla określonego produktu. Kiedy firma kupuje np. pakiet Office 2019 Standard, zwykle otrzymuje 1 klucz MAK – bez względu na liczbę zakupionych licencji. Ten klucz MAK służy do aktywacji wszystkich urządzeń, na które zakupiono licencje. Liczba możliwych aktywacji jest wielokrotnie większa niż liczba zakupionych licencji na wypadek, gdyby firma musiała np. wymienić swój sprzęt. Zgodnie z warunkami korzystania z licencji, użytkownik musi dbać o to, by oprogramowanie nie było wykorzystywane na większej liczbie urządzeń niż liczba zakupionych licencji.

Jedną z zalet licencjonowania zbiorowego Microsoft jest to, że w przeciwieństwie do klasycznego rozwiązania, firma kupująca licencje zbiorowe nie musi śledzić, które stanowisko zostało aktywowane za pomocą określonego klucza – wszystko oparte jest na tym samym kluczu MAK. Kolejną korzyścią jest możliwość zbiorczej aktywacji wielu urządzeń jednocześnie – dzięki narzędziu VAMT do zarządzania aktywacją zbiorczą lub innym podobnym rozwiązania.

Co jeśli nasza firma otrzyma 2 klucze MAK dla tego samego produktu?

Jeśli dokonasz zakupu tego samego produktu w różnych terminach (np. gdy potrzebujesz dokupić dodatkowe licencje lub musisz podzielić zamówienie na dwa lub więcej), możesz otrzymać inny klucz MAK dla każdego z tych zamówień (dotyczy to zarówno używanego, jak i nowego oprogramowania). Fakt ten nie ma znaczenia, ponieważ możesz aktywować swoje urządzenia za pomocą dowolnego z otrzymanych kluczy MAK.

Załóżmy, że kupiłeś 10 licencji opartych na kluczu MAK A, a następnie zamówiłeś 15 dodatkowych licencji opartych na kluczu MAK B. Wszystkie 25 licencji można aktywować za pomocą dowolnego z nich. Ważną rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że liczba aktualnie używanych/aktywowanych urządzeń nie może przekraczać łącznej liczby zakupionych licencji (25 w tym przykładzie).

Dlaczego istnieją różne klucze MAK dla zamówień złożonych w różnych terminach?
To dlatego, że pochodzą one z różnych umów licencyjnych (LA, Licence Agreement).

Czy firma Microsoft może zablokować klucz MAK?

Microsoft prawie nigdy nie blokuje kluczy MAK. W nielicznych przypadkach może jednak wystąpić inna komplikacja (chociaż jest bardzo mało prawdopodobne, aby tak się stało): liczba aktywacji przypadających na jeden MAK może zostać wyczerpana. W takim przypadku należy pamiętać, że:

  1. Gdy wybrany klucz MAK osiągnie limit aktywacji, nigdy nie oznacza to anulowania już dokonanych aktywacji.
  2. Zawsze będziemy zaoferować rozwiązanie umożliwiające aktywację większej liczby urządzeń:

    • Poprosimy Microsoft (w imieniu pierwotnego nabywcy licencji) o zwiększenie liczby możliwych aktywacji,
    • lub dostarczymy inny klucz MAK dla tego samego produktu – całość zgodnie z warunkami firmy Microsoft.¹

Nasza firma regularnie sprawdza stan dostępnych aktywacji kluczy MAK i jeśli okaże się, że limit ten wkrótce zostanie wyczerpany, jesteśmy w stanie proaktywnie poradzić sobie z sytuacją.

Co to jest KMS i jak działa?

KMS (Key Management Service) to system od firmy Microsoft wykorzystywany do centralnej aktywacji produktów w ramach wybranej organizacji. Podczas korzystania z tego systemu zakupione produkty są aktywowane w Twojej sieci poprzez serwer KMS (zamiast serwerów Microsoft).

Microsoft jednorazowo aktywuje twój serwer KMS – po wprowadzeniu klucza KMS. Następnie, serwer KMS sam aktywuje wybrane oprogramowanie. Jedna aktywacja jest ważna przez 6 miesięcy, aby przedłużyć aktywację konieczne jest podłączenie urządzeń (które mają dostęp do serwera KMS) do sieci.

System KMS jest odpowiedni zwłaszcza dla dużych organizacji, w których wymagana jest częsta zmiana urządzeń lub użytkowników.

Potrzebujesz dodatkowych konsultacji dotyczących licencjonowania zbiorowego Microsoft? Skontaktuj się z nami!

¹ Aby wyjaśnić nieco dokładniej, jak to działa: Trzeba zaznaczyć, że klucz aktywacyjny używany w przypadku licencji zbiorowych jest naprawdę tylko kluczem. Twoje prawo do korzystania z oprogramowania wynika z zakupu licencji (kopii programu komputerowego). Porównajmy to z rzeczywistym przykładem: kupując dom, stajesz się jego prawowitym właścicielem. Nawet jeśli zgubisz klucz, dom nadal należy do Ciebie, wystarczy wezwać ślusarza (w przypadku licencji zbiorowych byłaby to nasza firma).

Twój zakup został dodany do koszyka