Nie masz jeszcze konta? Utwórz nowe

Zarządzanie kontem

Rozwiązania hybrydowe: Jak mogą pomóc Twojej firmie zaoszczędzić na oprogramowaniu?

 • Licencjonowanie
 • Porównanie produktów

17. 2. 2022

Dlaczego Twoja firma ma co roku płacić za niepotrzebne lub wręcz niechciane funkcje? Zoptymalizuj swoje zasoby oprogramowania i skończ z nadmiernymi wydatkami na subskrypcje dzięki rozwiązaniom hybrydowym.

Czym jest rozwiązanie hybrydowe?

Rozwiązanie hybrydowe to połączenie usług w chmurze opartych na subskrypcji oraz wieczystego oprogramowania wykorzystywanego lokalnie. Pozwala to organizacjom na optymalizację wydatków na oprogramowanie (a czasem nawet na sprzęt) przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkich funkcji i usług, których potrzebują do prowadzenia swojej działalności.

Obejrzyj nasz film z polskimi napisami.

Forscope oferuje klientom rzadkie połączenie usług w chmurze opartych na subskrypcji i używanego oprogramowania wieczystego. Tego typu rozwiązanie hybrydowe może przynieść znaczące korzyści firmom działającym zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, pozwalając im na wprowadzenie do swoich organizacji bardziej efektywnych kosztowo rozwiązań programistycznych.

Porównanie cen: subskrypcja a rozwiązania hybrydowe na przestrzeni 5 lat

Przesuń palcem w bok, aby zobaczyć przykład rozwiązania hybrydowego dla przedsiębiorstw.
Przesuń palcem w bok, aby zobaczyć przykład rozwiązania hybrydowego dla małych i średnich firm.

ostatnia aktualizacja: marzec 2022

Kiedy Twoja firma może skorzystać z rozwiązań hybrydowych?

 • Tworzenie nowego środowiska IT – rozpoczynając przygotowania do budowy nowej infrastruktury IT, decydenci często są przekonani, że obowiązkowym wyborem są produkty chmurowe oparte na subskrypcji, co często wynika z tego, jak oprogramowanie jest obecnie sprzedawane przez producentów. Jednak po głębszej analizie wiele organizacji odkrywa, że połączenie usług w chmurze z oprogramowaniem wieczystym instalowanym na miejscu jest korzystniejsze ekonomicznie i może być bardziej praktyczne, jeśli chodzi o przepływ pracy, dostępność i bezpieczeństwo.
 • Optymalizacja istniejącego środowiska – wiele organizacji bazuje na specyficznych, ustalonych warunkach pracy, z którymi niechętnie się rozstaje lub po prostu nie może z nich zrezygnować ze względów technicznych. Jednak po bliższym przyjrzeniu, często okazuje się, że istnieją programy, funkcje i usługi, które pozostają niewykorzystywane lub wręcz niepotrzebne. W takich przypadkach istnieje możliwość ulepszenia istniejącej infrastruktury i obniżenia wydatków poprzez wdrożenie produktów wieczystych lub subskrypcyjnych, w zależności od przypadku.

  Na przykład:

  1. Struktura chmury oparta na SaaS z wieloma redundantnymi funkcjami → analiza zasobów oprogramowania w celu zmniejszenia subskrypcji, redukcji niepotrzebnego oprogramowania i/lub zastąpienia niektórych komponentów produktami wieczystymi.
  2. Istniejąca struktura lokalna w danej organizacji z pojawiającymi się potrzebami w zakresie usług w chmurze → analiza nowych potrzeb i istniejących zasobów oprogramowania w celu pozyskania rozwiązania w chmurze, które będzie służyło za uzupełnienie dla istniejącej struktury, a nie całkowicie ją zastąpi.
 • Migracja do home office i pracy zdalnej – zamiast nagłego przechodzenia z produktów wieczystych na model SaaS w celu dostosowania się do wymagań pracy zdalnej, firmy mogą zastosować rozwiązanie hybrydowe. W ten sposób mogą delegować do chmury tylko wybrane usługi (takie jak np. usługi VoIP lub współdzielony magazyn dokumentów) i nadal utrzymywać oprogramowanie wieczyste dla większości przepływów pracy i procesów. W rezultacie przejście na pracę zdalną będzie znacznie mniej uciążliwe, ponieważ pracownicy będą musieli dostosować się do zaledwie kilku zmian, a nie do globalnej transformacji.
 • Poprawa bezpieczeństwa danych – korzystając z produktów subskrypcyjnych, organizacje nie zarządzają ani nie kontrolują infrastruktury chmury, w tym sieci, serwerów, systemów operacyjnych, pamięci masowych i możliwości aplikacji (poza ustawieniami konfiguracyjnymi specyficznymi dla danego użytkownika) – w przypadku modelu SaaS muszą polegać na środowisku dostarczanym przez dostawcę.
  Dzięki rozwiązaniu hybrydowemu kluczowe zasoby zawierające wrażliwe dane mogą być przechowywane w siedzibie firmy (i w razie potrzeby w trybie offline), bez połączenia ze środowiskiem chmury.
 • Kopie zapasowe – poleganie całkowicie na usługach w chmurze w zakresie przechowywania danych i produktywności może okazać się nieskuteczne, jeśli usługi te staną się niedostępne (np. z powodu problemów technicznych lub braku płatności). Może to powodować znaczne niedogodności i straty nawet przy tymczasowym odłączeniu. Skonfigurowanie rozwiązania hybrydowego może złagodzić skutki potencjalnej awarii zarówno w chmurze, jak i w siedzibie firmy, pomagając organizacjom łatwiej reagować i dostosowywać się do takich problemów.

Wybór rozwiązania hybrydowego prowadzi do znacznych oszczędności w porównaniu z rozwiązaniem opartym wyłącznie na subskrypcji i pozwala działom IT na przeniesienie wybranych funkcjonalności i narzędzi do chmury przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad infrastrukturą, oprogramowaniem i danymi organizacji znajdującymi się w jej siedzibie.

Nie wiesz, który rodzaj oprogramowania jest odpowiedni dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania darmowych konsultacji!


Zapisz ten artykuł jako plik PDF

Twój zakup został dodany do koszyka